Progardia kan som de første i Danmark behandle patienter med fokuseret ultralyd

MRgFUS

Som det første privathospital i Danmark begyndte Progardia i 2021 at foretage behandling for sygdommene essentiel tremor (også kaldet rystesyge) og Parkinsons sygdom med fokuseret ultralyd.

Er du færdigudredt og i optimal medicinsk behandling kan vi tilbyde tid til forundersøgelse og behandling indenfor 4-6 uger.

Hør om behandlingen her (fra P1 Orientering)

Se også vores liste med de oftest stillede spørgmål og svar om MRgFUS.

Essentiel tremor

Hos Progardia kan vi fra i år behandle patienter, der lider af essentiel tremor – også kendt under betegnelsen ’rystesyge’. Hospitalet er dermed det første sted i Danmark, der kan forestå behandlingen. Det sker, efter Progardia har indkøbt udstyr til at behandle sygdommen med den anerkendte behandlingsform fokuseret ultralyd.

Ifølge Sundhedsstyrelsen rammes omkring 2.100 danskere hvert år af essentiel tremor. Af disse bliver kun et fåtal behandlet og det sker i udlandet – enten for statens eller egen regning. “Det er en langsommelig og hård proces, at vente på at blive visiteret og eventuelt at kunne modtage behandling,” siger overlæge hos Progardia, Niels Sunde.

”Sygdommen opleves af mange som voldsomt stigmatiserende, den nedsætter ens livsglæde og hæmmer ens hverdag voldsomt. Daglige gøremål, som at drikke et glas vand eller skrive på en computer, kan være voldsomt udfordrende. Nogen patienter ryster kun på hænderne, andre også på hovedet. Begge dele gør sygdommen meget synlig.

 

 

Parkinsons sygdom

Vi behandler også på tilsvarende vis Parkinson, hvor rystelser er det dominerende symptom. Behandlingen foregår med fokuseret ultralyd som ved essentiel tremor (rystesyge). Progardia er det eneste sted i Skandinavien, der tilbyder denne behandling. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen rammes omkring 8.000 danskere hvert år af Parkinson, hvor ca. 20% har rystelser som dominerende symptom. En mindre gruppe kan være kandidat til elektrodebehandling, men flertallet opfylder ikke kriterierne – oftest pga. alder. For at være kandidat til behandling med fokuseret ultralyd hos Progardia skal medicinsk behandling være utilstrækkelig og rystelserne svære.

Fakta om Parkinson:

  • I Danmark lider ca. 12.000 personer af Parkinson sygdom
  • Hvert år diagnosticeres ca. 1500 nye tilfælde
  • Hos ca. 26% af Parkinson-patienterne er det mest dominerende symptom tremor
  • Sygdommen begynder ofte med tremor (rysten), men siden udvikles stivhed og langsomme bevægelser. Tremoren forbliver dog og kan være ganske invaliderende.

Fokuseret ultralyd

Behandlingen med fokuseret ultralyd er ikke-kirurgisk behandling og velegnet for patienter, hvor medicinsk behandling ikke er tilstrækkelig og/eller hvor kirurgisk behandling med dybt beliggende hjerneelektroder ikke er mulig eller ønskelig.

Fokuseret ultralyd er en MR-vejledt behandling, hvor det område i hjernen, der forårsager essentiel tremor, opvarmes ved hjælp af ultralyd. Varmen destruerer det opvarmede væv, hvilket eliminerer rystelserne og helbreder patienten. Behandlingen varer kun et par timer og holder langvarigt eller endda resten af livet.

Ultralydsbølgerne fører energi gennem hud, muskler, fedt og knogler. Ultralydsenergi er hverken radioaktiv eller ioniserende – og er er således ingen bestråling ved behandlingen. Under behandlingen skal patienten ligge i en MR-scanner med en MRgFUS-hjelm spændt fast på hovedet. På basis af indledende MR-scanninger udvælges det rette område i hjernens thalamus, og man starter med at påføre området fokuseret ultralyd med lav styrke. Dette medfører en midlertidig lammelse af hjerneområdet, så patienten kan fortælle om bivirkninger og teste effekten på rystelserne. Baseret på denne test kan neurokirurgen justere behandlingen inden der gives en høj ultralydsdosis, som forårsager den permanente virkning og dermed den ønskede effekt.

Mange patienter oplever umiddelbar effekt på rystelserne. I de tilfælde, hvor der noteres bivirkninger af behandlingen, så er 95% vurderet som milde eller moderate – og langt hovedparten heraf er forbigående.

Som udgangspunkt kan behandlingen foretages ambulant.

Behandlingsvarighed: 2-3 timer

Er du i tvivl

– om hvorvidt du kan være kandidat til behandling for dine rystelser, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Ved det forambulante besøg hos os, vil vores neurologer vurdere, om din nuværende medicinske behandling er optimal. Hvis du ikke er optimalt medicinsk behandlet for din essentielle tremor (rystesyge)/ Parkinson kan vi tilbyde et forløb med optimering af medicin inden evt. behandling med fokuseret ultralyd.

Fakta om essentiel tremor:

  • Essentiel tremor er en rytmisk, mekanisk oscillerende bevægelse
  • Cirka 10 procent af alle danskere over 60 år rammes af essentiel tremor
  • Mænd og kvinder rammes lige hyppigt af sygdommen
  • Sundhedsstyrelsen har opgjort, at cirka 2.100 danskere årligt rammes af essentiel tremor


Læs mere om essentiel tremor.

Det er den danske virksomhed Vingmed A/S, der leverer det avancerede ultralydsudstyr fra producenten INSIGHTEC. Udstyret fungerer sammen med en højkvalitets MR-scanner fra GE Healthcare.

MR-vejledt fokuseret ultralyd (MRgFUS)

MRgFUS er en forkortelse for ”MR vejledt fokuseret ultralyd). Metoden udnytter, at når uskadelige ultralydsbølger fra 1.024 enkelte ultralydshoveder med stor præcision fokuseres i et enkelt brændpunkt, vil der afsættes tilstrækkelig energi til at opvarme hjerneområdet (få mm i diameter). Energien, der afsættes kan styres meget præcist. Dermed kan opvarmningen af hjerneområdet kontrolleres, så der inden en permanent skade og dermed effekt opnås, kan laves en midlertidig og kortvarig lammelse af området. Dette mindsker risikoen for, at der med behandlingen kommer utilsigtede bivirkninger. Det er således en behandling uden kirurgisk åbning af hud og kranie. Behandlingen foregår uden bedøvelse og med mulighed for beroligende og lidt smertestillende undervejs.

Rundt om i verden anvendes MRgFUS til flere ting, men primært til behandling af rystesyge (essentiel tremor) og Parkinsons sygdom, hvor rystelserne er det dominerende.

Patienter med rystesyge eller Parkinsons sygdom, hvor rystelserne er svære og hvor medicinsk behandling enten ikke har effekt eller hvor behandlingen har svære bivirkninger. Anden behandling som operation med indsættelse elektroder dybt i hjernen skal også overvejes.

Vores neurologer med speciale i bevægeforstyrrelser afgør, om du kan være kandidat til behandlingen. Du skal være meget plaget af dine rystelser, og du skal have prøvet medicinsk behandling.

Behandlingen foregår på Progardia MRgFUS, Teglgårdsparken 118, Middelfart.
I nyindrettede lokaler har vi installeret en MR scanner med tilhørende MRgFUS udstyr. Efter udredning af vores neurologer vil du få en tid til behandling. Før behandlingen fjernes alt hår på hovedet.

Behandlingen indledes med, at du i lokalbedøvelse får spændt en ramme fast på hovedet. På rammen påmonteres en gummimembran, som fyldes med køligt og gasfrit vand. Du vil derefter blive hjulpet over i MR scanneren, og efter nogle indledende planlægningsscanninger påbegyndes behandlingen. Først udføres en midlertidig prøvelæsion, og når det helt rigtige sted for behandlingen er fundet – svarende til det sted, hvor det har bedst effekt på dine gener med et minimum af bivirkninger. Herefter skrues der op for styrken og en permanent skade udvikles, hvorved det tilsigtede resultat af behandlingen opnås.

Som udgangspunkt gør behandlingen ikke ondt. Nogle synes, det er ubehageligt at ligge længe i scanneren. Andre føler smerte i hovedbunden, når der skrues op for MRgFUS apparatet. I begge tilfælde skal du blot sige til. Vi har en speciallæge i bedøvelse og smertelindring til stede, som altid vil prøve at gøre behandlingen så behagelig for dig som muligt.

Nogle oplever mindre bivirkninger som føleforstyrrelser i arme eller ben og svimmelhed. Der er ellers rapporteret meget få risici.

Hos ca. 75% af behandlede patienter var der effekt af behandlingen i mere end 5 år.

Vi har sammensat et team af danske specialister indenfor neurologi, neurokirurgi, neuroradiologi og neuroanæstesi til at udføre behandlingerne. Teamet består af:

Morten Blaabjerg, professor, overlæge, neurolog og specialist i bevægeforstyrrelser

Mathias Bode, overlæge, neurolog og specialist i bevægeforstyrrelser

Niels Sunde, overlæge, neurokirurg og specialist i funktionel neurokirurgi

Christian Bonde Pedersen, overlæge, klinisk lektor, neurokirurg og specialist kraniekirurgi

Frantz Rom Poulsen, professor, overlæge neurokirurg og specialist kraniekirurgi

Nicolai Hatting, overlæge, specialist i neuroanæstesiologi (bedøvelse og smertelindring)

Willy Krone, specialist i radiologi

Behandlingsforløbet koster 225.000 kr.

Det koster 6.000 kr. for neurologisk speciallægeundersøgelse, der skal vurdere, om du er kandidat til behandlingen. Beløbet vil blive fratrukket behandlingsprisen ved behandling.

Speciallæger

Morten Blaabjerg

Speciallæge i neurologi, professor
Frantz Rom Poulsen 3

Frantz Rom Poulsen

Speciallæge i neurokirurgi, professor
Frantz er speciallæge, professor og forskningsleder i Neurokirurgi ved Odense Universitetshospital.

På OUH arbejder han primært med kirurgisk behandling af patienter med svulster i hjerne og kranie samt med forskning og udvikling indenfor neurokirurgiske lidelser.

Frantz blev i 2001 færdiguddannet som læge fra Syddansk Universitet. Sideløbende med medicinstudiet har Frantz været tilknyttet Syddansk Universitet som studenterforsker indenfor hjerneforskning, og efter endt lægestudie tog Frantz sin PhD-grad i eksperimentel neurobiologi. Efter færdiggjort PhD var Frantz ansat på Syddansk Universitet som forsker og underviser.

Lægelig turnusuddannelse tog Frantz på Fredericia sygehus og i en lægepraksis i Kolding. Siden 2005 har Frantz været ansat indenfor neurokirurgi på Odense og Aarhus Universitetshospital.

Christian Bonde

Speciallæge i neurokirurgi
Christian er speciallæge og forskningslektor i Neurokirurgi ved Odense Universitetshospital.

På OUH arbejder han med kikkertoperationer i hjernen samt åben kirurgisk behandling af patienter med svulster i hjerne og kranie.

Christian blev i 2005 færdiguddannet som læge fra Syddansk Universitet. Sideløbende med medicin har Christian været tilknyttet Syddansk Universitet som forsker indenfor hjerneforskning og færdiggjorde sin PhD-grad i eksperimentel neurobiologi i 2002 forud for færdiggørelsen af lægeeksamen i 2005. 

Christian har siden uddannelsen arbejdet som læge på OUH afbrudt af en kortere periode på Århus Universitetshospital. Udover ansættelse ved OUH og Progardia arbejder Christian som konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager.

Matthias Bode

Speciallæge i neurologi

Niels Sunde

Speciallæge i neurokirurgi

Willy Altinok Krone

Speciallæge i radiologi

Willy er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2011 og arbejde de første tre år efter uddannelsen på Sjælland, hvor han efter sin kliniske basisuddannelse færdiggjorde en introduktionsstilling i først anæstesiologi og intensivbehandling og efterfølgende i radiologi.


I 2018 færdiggjorde han efter 4 år sin speciallægeuddannelse i radiologi med ansættelser på OUH Odense og Svendborg.
Willy blev ansat som speciallæge i radiologi ved neuroradiologisk sektion på OUH Odense, hvor han aktuelt er ansat igen efter en etårig periode ved røntgenafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding.

Nicolaj Hatting

Speciallæge i anæstesiologi

Nicolaj er speciallæge i anæstesiologi siden 2014. Uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2006. 

Arbejder till daglig på neuroanæstesiologisk afsnit, OUH, samt ved akutlægebilerne ved Sygehus Sønderjylland.