Vi tilbyder den dokumenteret bedste metode
til udredning af prostatacancer
– udført på nyeste og mest præcise udstyr.

Hvad hjælper vi med?

Progardia Healthcare er for ham, der har symptomer på/disposition for prostatacancer, og som ønsker den dokumenteret bedste protokol for prostatacancerudredning.

Vi hjælper også for ham eller hende, der ønsker at være på forkant ved at få gennemført landets mest udførlige helkropsscanning – eller som har behov for scanning af kropsdel/organ.

Kort ventetid

Hos Progardia Healthcare kan man få tid til undersøgelse ganske få dage efter henvendelse.

Med henblik på prostataundersøgelse undgås derved et længere forløb med PSA-prøver, multiple biopsier, øget risiko for komplikationer, ventetider og usikkerhed.

Vores patientvenlige 3 Tesla MR-scanner og ultralydsanlæg repræsenterer det nyeste og mest præcise udstyr.

Det betjenes og beskrives af de mest erfarne radiografer, urologer og radiologer på området.

Det betyder, at du får den absolut grundigste scanning – udført af de bedste specialister i Danmark.

Vi tilbyder MR-scanning af prostata, helkrop og kropsdele/organer, samt biopsi og udredning for prostatakræft

MR-scanninger

MR står for Magnetisk Resonans. MR anvender et meget kraftigt magnetfelt og radiobølger til at se ind i kroppen. Der anvendes ingen røntgenstråler, og det er dermed ufarligt at blive scannet. En MR-scanning larmer meget, og du vil derfor blive tilbudt høreværn og/eller ørepropper. Det vil være muligt at høre musik og se ”film”, mens der scannes.

En MR-scanning tager mellem 15-45 min.

MR-scanning er bedst til at se bløddele, såsom hjernen og de indre organer. MR er også helt fantastisk til at se små strukturer i led og ryg.

Progardia råder over en topmoderne 3 Tesla MR-scanner (60.000 gange kraftigere end jordens magnetfelt).

Vi tilbyder MR-undersøgelser af:

 • Prostata
 • Helkrop med fokusområde
 • Kropsdele/organer

Undtagelse for MR-scanning

Selvom en MR-scanning er ufarlig, er der situationer, hvor du ikke kan blive scannet:

Hvis du:

 • Har pacemaker
 • Har en neurostimulator
 • Har en karklips på en blodåre i hjernen, der er sat i før år 2000
 • Er gravid i første trimester
 • Ikke er i stand til at ligge stille under scanning
 • Har svær klaustrofobi. Ved let klaustrofobi kan en beroligende pille tilbydes før undersøgelsen.

Hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om hvorvidt præcis dit implantat kan scannes,
kan du kontakte Progardia ved at ringe til os på telefon (+45) 70 60 11 60.

Udredning for prostatakræft

Første undersøgelse er en MR-scanning af prostata. På Progardia kan vi tilbyde en MR-scanning af prostata i en 3 Tesla MR-scanner, som er specielt velegnet til blandt andet udredning af prostatakræft. Vi har det nyeste udstyr, hvor vi kan lave højtopløselige billeder med henblik på udelukkelse/identificering af kræft i prostata.

Alle MR-scanninger af prostata udføres med kontrast, som injiceres i en blodåre. Kontrast anvendes for på MR-billederne at kunne afkræfte/bekræfte en kræftmistanke på små vævsforandringer.

Efter endt MR-scanning vurderes billederne af landets førende radiologer inden for prostata-diagnostik. Hvis der er mistanke om prostatakræft klargør radiologen billederne til brug i forbindelse med biopsitagning.

Er prostata er normal, vil det ikke være nødvendigt med en vævsprøve og prostatakræft er dermed afkræftet.

I enkelte tilfælde vil det anbefales at foretage en ny MR-scanning et år senere. Dette vurderes ud fra størrelsen af prostata sammenholdt med PSA-blodprøven.

Svaret på MR-scanningen kan gives per brev, ved en telefonsamtale eller ved en konsultation hos vores urolog – valget er dit.

Nyeste teknikker til undersøgelse af prostata

Er der rejst mistanke om prostatakræft f.eks. ved en blodprøve med forhøjet PSA-tal, tilbyder Progardia en fuld undersøgelse af prostata med MR-scanning og mulig målrettet biopsi (vævsprøve) for at afklare hvorvidt der er tale om prostatakræft.

Undersøgelserne sker ifølge danske og internationale retningslinjer og anvender de nyeste teknikker indenfor området.

Biopsi af prostata

Hvis MR-scanningen giver mistanke om prostatakræft, vil du blive indkaldt til en ultralydsvejledt biopsi af prostata, der forestås af én af Danmarks førende urologer. Vævsprøven, vil afklare hvorvidt området, der er fundet i prostata, er udtryk for prostatakræft eller om det er en godartet forandring.

Ved at lægge billederne fra MR-scanningen over ultralydsbilledet for at se præcist, hvor biopsien skal udtages. Der udtages 2-3 biopsier af det mistænkte område sterilt gennem huden. Traditionelle prostatavævsprøver tages via endetarmen og medfører en risiko for indlæggelseskrævende infektion. Hos Progardia udføres der i stedet steril biopsi gennem mellemkødet, hvorved denne risiko fjernes.

Du får svar på biopsien  af vores urolog, som rådgiver i forhold til evt. anbefalet behandling eller opfølgning.

Forventet undersøgelsestid er 45 minutter.

Forløb

Det samlede forløb for undersøgelse af prostata er:

 1. Booking af forløb med vores sekretærer.
 2. Blodprøve med en ny PSA-måling og et nyretal for, at der kan gives kontrast ved MR-scanningen. Blodprøven kan tages ved egen læge eller på lokalt hospital.
 3. MR-scanning foretages. Scanning varetages af vores erfarne radiografer. En prostata-scanning tager 25-30 minutter.
 4. Vores radiologer kigger billederne igennem og gør dem klar, såfremt der skal tages vævsprøver.
 5. Svaret på undersøgelsen modtager du per brev, telefonsamtale eller konsultation – alt efter hvad du ønsker.
 6. Der foretages steril vævsprøve, hvis aktuelt.
 7. Svar på vævsprøve gives ved en konsultation hos vores urolog. Herefter lægges en videre plan afhængig af evt. fund.

Vores BK Medical® bk5000 og ultralydsanlæg betjenes og beskrives af de mest erfarne radiografer, urologer og radiologer på området.

Dette betyder, at du får den bedst mulige scanning markedet tilbyder – og udført af de bedste specialister i Danmark.

Helkrops-MR-scanning

Helkropsscanning er et godt supplement til den almindelige sundhedsundersøgelse og en rigtig god idé, hvis man gerne vil have  afklaret om alt er i orden.

Hos Progardia Healthcare tilbyder vi helkrops-MR i en 3 Tesla MR-scanner. Dette betyder at du får den absolut bedste scanning markedet tilbyder – og udført af de bedste specialister i Danmark.

Helkropscanning er en screeningsprotokol, som er særlig god til at se forandringer i hjerne, rygmarv, bihuler, ører, hals, blodkar, knogler, muskler, lever, nyrer, binyrer, milt, bugspytkirtel, blære samt hele ryggen – fra nakken til halebenet. Hos kvinder screenes endvidere livmoder, æggestokke og skede – ligesom det også er muligt at se evt. lækage ved brystimplantater.

Ved positive fund på helkropsscanningen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere med yderligere undersøgelser som f.eks. en prostatascanning.

Forløb

Vi forstår vigtigheden af kort ventetid, når man har truffet beslutningen om at blive scannet. Du kan derfor forvente, at der ikke går mere end 5 dage før du scannes og herefter 5 dage til du har svar på scanningen.

Det foregår således:

 • Booking af forløb med vores sekretærer
 • Telefonisk samtale med vores alment praktiserende læge Jens Thygesen. Dette sker for at sikre den nødvendige, individuelle tilpasning af MR-scanningen.
 • Scanning varetages af vores erfarne radiografer. En helkropsscanning tager ca. 1 time og 20 minutter.
 • Vores radiologer kigger de ca. 3.800 billederne igennem. Hos Progardia gennemgås billederne af 2-4 forskellige radiologer med hver deres ekspertområde. Herved sikrer vi bedst mulig fortolkning af billederne.
 • Svar modtager du telefonisk fra vores alment praktiserende læge senest 5 hverdage efter scanningen.

Udstyr

 • 3 Tesla GE Signa Architect Air Edition
 • AIR Coils for en hurtigere og behageligere undersøgelse.


Personale

 • Praktiserende læge
 • Radiografer
 • Gennemgang fra 2-4 forskellige radiologer (læger) med hver sit speciale – f.eks. neurologi, muskel og skelet, organer, samt onkologi (kræft)

Kontakt Progardia for mere information via vores kontaktformular eller ved at ringe til os på:

(+45) 70 60 11 60.

DEXA-scanninger

DEXA-scanning er en meget enkelt og hurtig undersøgelse, som giver et præcist billede af, hvordan kroppen er sammensat. Det giver f.eks. mulighed for at afsløre, om man er ved at udvikle knogleskørhed (osteoporose) eller for præcise målinger af fedt-, muskel- og knogleprocent, som kan være aktuelt i forhold til et vægttabsforløb eller i forbindelse med en sundhedsundersøgelse.

Med vores DEXA-scanner tilbydes:

 • Scanning for knogleskørhed
 • Helkropsscanning


Varighed: 15-20 minutter per scanning.

Scanning for knogleskørhed

Knogleskørhed (osteoporose) er en sygdom i knoglerne, som til at begynde med ikke har nogen synlige ydre tegn og heller ikke er forbundet med smerter/ubehag. Men den svækker knoglerne indefra pga. afkalkning, som medfører porøse og svage knogler, der kan resultere i lårbensbrud og sammenfald i ryggens hvirvler.

Reduktionen af kalkindholdet i knoglerne er en langvarig proces, hvorfor det giver rigtig god mening allerede 45-55-årsalderen at få en status, idet behandlingsmulighederne er gode hvis det opdages i tide.

Påvises knogleskørhed ved undersøgelsen, planlægges det videre forløb med Thygesen-Health.

Helkropsscanning

En DEXA-scanning af hele kroppen bidrager med en præcis måling af indholdet af fedt, muskler og knoglemasse.

Mange motionscentre har vægte, der umiddelbart kan det samme, men de er langt fra så præcise. En helkrops DEXA-scanning er særlig relevant, hvis en helbredsundersøgelse har vist, at du skal gennem en livsstilsændring eller et træningsforløb for at komme ned i vægt.

En DEXA-scanning kan være med til at motivere og fastholde dig i din livsstilsændring, da scanningen præcist kan visualisere udviklingen i kroppen i forhold til fedt og muskelmasse.

Vi anbefaler, at man i et forløb med livsstilsændring eller træningsforløb foretager en DEXA-scanning ca. hver 3. måned for at følge udviklingen relativt tæt. Dette aftales i samråd med Thygesen-Health.