Komplet udredning af prostatacancer
– jvf. aktuelle guidelines

Progardia er Danmarks første private billeddiagnostiske klinik i stand til at foretage komplet udredning af prostatacancer jvf. de aktuelle guidelines.

Vores primære fokus er udredning af prostatacancer i vores 3 Tesla MR-scanner, men vi tilbyder bl.a også MR- helkropsscanninger.

20 års erfaring

Personalet bag Progardia har over 20 års erfaring med drift af private billeddiagnostiske klinikker. Vores team består udelukkende af de bedste inden for radiografi, radiologi og urologi. Vores billeddiagnostiske udstyr er helt nyt og det absolut bedste.

I det hele taget er Progardia skabt til at være det oplagte sted for borgeren, som ønsker den bedste billeddiagnostiske redegørelse.

Medarbejdere

Niels Thagaard

Stifter og adm. direktør
Niels har over 20 års erfaring med billeddiagnostisk virksomhed.

I 2000 stiftede han Thava Imaging A/S, som hurtigt blev Danmarks største billeddiagnostiske virksomhed i tæt samarbejde med Region Syd, Privathospitalet Hamlet og flere andre aktører. Thava leverede billeddiagnostiske ydelser indenfor bl.a. MR, CT, Dexa, UL og Mammografi.

I 2012 stiftede han Astra Billeddiagnostik A/S som via et tæt samarbejde med Københavns Privathospital i Kgs. Lyngby blev førende inden for MR i hovedstadsområdet. I 2016 blev Astra Billeddiagnostik købt af CFR/Capio.

Anne Bjeld Dinesen

Centerleder
Anne har mere end 25 års erfaring indenfor sundhedssektoren.

Hun blev uddannet lægesekretær på Fredericia Sygehus i 1993 og har siden været ansat indenfor flere forskellige specialer, bl.a. ortopædkirurgi, medicin, urologi, gynækologi og radiologi.

Forud for ansættelsen hos Progardia var hun ansat ved Dokumentation og Ledelsesinformation i Region Syddanmark, hvor hun bl.a. har arbejdet med implementering af Region Syddanmarks indberetning til det nye Landspatientregister, LPR3, registreringspraksis på regionens sygehuse, inddata såvel som uddata.

Hella Thagesen

Stedfortræder for centerleder
Hella har været ansat i sundhedssektoren i mere end 30 år.

Hun blev uddannet lægesekretær i 1985 og var efterfølgende ansat på Middelfart Sygehus i det daværende Sygehus Fyn.

Hella har fra 2002 været ansat i stillinger med ledelsesansvar, først som Hotline Koordinator i Sygehus Fyn, ledende lægesekretær på medicinsk afdeling Middelfart Sygehus, Servicedesk manager i regionshuset i Region Syddanmark og siden receptionsleder på Odense Universitetshospital.

Ole Graumann

Speciallæge, klinisk lektor, Ph.d og forskningsleder
Ole er speciallæge i diagnostisk og arbejder til dagligt som overlæge på Radiologisk afd. Odense Universitetshospital (OUH) samt som leder af Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed på Syddansk Universitet.

Ole er uddannet læge fra Århus Universitet i 2004. Efter turnus i Sønderjylland tog Ole speciallægeuddannelse i Radiologi i Region Syddanmark samtidig med sin Ph.d. fra Syddansk Universitet. Ole var forskningsansvarlig overlæge på Billeddiagnostisk afd. Århus Universitetshospital i 3 år inden han i 2016 blev headhuntet til sin nuværende stilling.

Jon Asmussen

Speciallæge i radiologi
Jon er ansat som specialeansvarlig overlæge for onkologisk radiologi på Odense Universitetshospital.

Jon er oprindeligt fra Sønderjylland og har studeret medicin på Odense Universitet, hvor han bestod sin medicinske embedseksamen i 1995. Efter turnus og radiologisk introduktionsuddannelse i Midtjylland, har han gennemført radiologisk speciallægeuddannelse i Esbjerg og Odense, og færdiggjort denne i 2004.

Jon har herefter yderligeres specialiseret sig i billeddiagnostik ved udredning og behandling af kræftsygdomme med ultralyd, røntgen, CT, MR og hybrid-metoder med PET. Dette er bl.a. foregået ved ansættelser på Rigshospitalet i København og på Waikato Hospital i Hamilton, New Zealand, samt på talrige internationale efteruddannelseskurser i Sverige, Schweiz, England og USA.

John Hjarbæk

Lægefaglig ansvarlig, speciallæge i radiologi
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet 1986, Speciallæge i Diagnostisk radiologi i 1994. Fik Norsk Speciallægeanerkendelse i radiologi i 1998.

Grunduddannelse og kursusstilling i diagnostisk radiologi på Odense Universitets Hospital med sideuddannelse på Vejle-Give sygehus.

Fra 1994 til 2007 1. reservelæge/overlæge i Vejle hhv. Odense med muskuloskeletal radiologi som ansvarsområde.

Herefter 4 år som overlæge og lægefaglig direktør ved Thava Imaging, Middelfart

Efterfølgende ansat som overlæge ved Muskuloskeletal afsnit Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital.

23 videnskabelige publikationer primært inden for det muskuloskeletale og fysiologiske område. Fra 1993 til 2018 klinisk lektor og censor ved Odense Universitet og Syddansk Universitet ved fagområdet for Røntgendiagnostik og klinisk biomekanik.

Kim Jensen

Overradiograf & MR-specialist

Kim har over 20 års erfaring indenfor billeddiagnostik. Siden 2001 har han været MR-specialist.

I perioden 2001-2007 var han ansat på Kolding sygehus, hvor han b.la. var med til at implementere de 2 første MR-scannere på Kolding sygehus. Han var ansat som MR-specialist og Souschef hos THAVA Imaging i Middelfart i perioden 2007-2011, hvor han b.la. i tæt samarbejde med radiologerne havde ansvaret for MR-protokollerne, på de to 1.5T MR-scannere.

Han fik også prøvet kræfter med ledelse, som Souschef for daværende centerleder. Siden 2011 til 2020 har han været MR specialist på Kolding Sygehus, hvor han i perioden 2016-2020 var afdelingsradiograf for MR-scanning og kar-intervention.

Han er kendt for at være innovativ og visionær. I 2015 tog han initiativ til at få etableret et børnevenligt MR-miljø, som resulterede i et udviklingsprojekt Children Centered Care: Minimizing the need for anesthesia with a multi-faceted concept for MRI in children aged 4-6. Artiklen blev optaget i tidsskriftet European Journal Of Radiology, da konceptet reducerede behovet for bedøvelse, i alderen 4-6 år, fra 57% til imponerende 5%. Derudover studerer han ledelse på master-niveau på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Per Ulrich

MR-specialist
Per har 20+ års erfaring indenfor billeddiagnostik. MR-specialist siden 2007.

Ansat på Kolding Sygehus fra 2002-2020 De første mange år som CT-superbruger, men skiftede til MR i 2006. I perioden 2006-2020 deltog han i implementeringen af 2 MR-scannere på Kolding Sygehus. Han har stået for udviklingen af MR-protokoller og procedurebog til disse MR-scannere på henholdsvis 1.5T og 3T i samarbejde med røntgenlægerne.

Som MR-specialist har Per deltaget i mange af de MR-kurser der udbydes i Danmark. Dertil kommer flere internationale kurser i Europa og i USA. Per har løbende deltaget i Workshops og kongresser indenfor MR.

Han har stået for undervisningen af studerende og nye radiografer i MR-teknik samt udførelsen af MR-scanninger. Han har skrevet flere indlæg i Radiograf Rådets fagblad og udarbejdet en Poster om MR-scanning af blodkar til ISRRT.

Per har været førende inden for udbredelsen af MR-sikkerhed i Kolding og Danmark.

I 2020 startede Per hos Progardia Healthcare.

Martin Mørck Mortensen

Speciallæge i urologi, Ph.d.

Martin Mørck Mortensen er urolog med speciale i prostatacancer-diagnostik og -behandling.

Han har skrevet en Ph.d om molekylære karakteristika ved aggressiv prostatacancer og har erfaring med MR-baseret diagnostik af prostata fra sit arbejde som overlæge på Skejby Universitetshospital.

Martin Mørck Mortensen udfører til dagligt robot-assisteret kikkertoperation for prostatakræft og har stor erfaring i rådgivning om behandling af prostatakræft herunder beslutning om behandling eller observation.

Som en af de få urologer i Danmark har Martin Mørck Mortensen udført steril biopsi af prostata gennem mellemkødet; en procedure der fjerner risikoen for infektion efter prostatabiopsi.

Jørgen Vallø

Speciallæge i radiologi
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1983.

Speciallæge i Diagnostisk radiologi i 1990. Dansk, Svensk og Norsk autorisation i Radiologi.

Speciallæge uddannelse radiologi i Eksjö og Jönköping, Sverige 1986 – 1990.

1990 – 1994 Afdelingslæge MR – center Ryhov, Jönköping.

1994-1995 Overlæge MR-center Ryhov, Jönköping.

1995- 2000 Overlæge Sønderborg sygehus samt adm.Overlæge Aabenraa sygehus.

2000-2011 Overlæge og medejer Thava Imaging Aabenraa, Middelfart og Thava Hamlet.

2011 – MR Radiologisk konsulent Astra BDC , Capio og Adeas.

Flere videnskabelige artikler primært nakkens degenerative sygdomme samt rheumatiske sygdomme.

Hovedinteresseområder neuro- og muskel- og led-MR. Undervist i MR diagnostik på både danske og svenske MR kurser. Kursusaktivitet primært neuro-, muskel- og led-MR.

Jens Thygesen

Cand. med. og speciallæge i almen medicin

Jens Thygesen er stifter og partner i Thygesen Health. Han er blandt Danmarks mest erfarne læger i tilbundsgående forebyggende helbredsundersøgelser.

Bestyrelsen

Mikkel Thagaard

Bestyrelsesformand
Mikkel har 20 års erfaring med teknologivirksomheder.

Mikkel har været stiftende partner og strategisk konsulent. for bl.a. tre europæiske teknologi-startups inden for Computer Vision og billedkomprimering. Af disse, blev 2 solgt til Apple Inc. og den seneste til Google Inc.

Derudover var Mikkel bestyrelsesformand i Astra Billeddiagnostik som blev købt af CFR/Capio.

Udover Progardia er Mikkel operativt engageret i en række europæiske startups indenfor kunstig intelligens og datasikkerhed, som bestyrelsesmedlem og konsulent.

Niels Thagaard

Bestyrelsesmedlem og adm. direktør for Progardia
Niels har over 20 års erfaring med billeddiagnostisk virksomhed.

I 2000 stiftede han Thava Imaging A/S, som hurtigt blev Danmarks største billeddiagnostiske virksomhed i tæt samarbejde med Region Syd, Privathospitalet Hamlet og flere andre aktører. Thava leverede billeddiagnostiske ydelser indenfor bl.a. MR, CT, Dexa, UL og Mammografi.

I 2012 stiftede han Astra Billeddiagnostik A/S som via et tæt samarbejde med Københavns Privathospital i Kgs Lyngby, blev førende inden for MR i hovedstadsområdet. I 2016 blev Astra Billeddiagnostik købt af CFR/Capio.

Kjeld Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi og politik.

Professor ved Syddansk Universitet 1975-1987, 1999- og Aalborg Universitet 2006 samt 1987-1991 amtssundhedsdirektør i Vejle Amt. 1991 – 1999 direktør og koncerndirektør i LEGO Gruppen.

Kjeld Møller Pedersen var medlem af bl.a. Sygehuskommissionen (1998-1999), formand for det rådgivende udvalg vedr. sundhedsvæsenet (2001-2003) og medlem af det rådgivende udvalg vedr. supersygehuse (2007-2013).

Bestyrelsesformand Filadelfia (epilepsi, neurorehabilitering, bosteder), formand for Dafolo Fonden, bestyrelsesmedlem Dafolo A/S, medlem af bestyrelsen for Lungeforeningen og formand for Uddannelsesrådet.

Claus Toftgaard

Bestyrelsesmedlem
Claus Toftgaard er speciallæge i kirurgi, Master of Public Management og forhenværende overlæge og cheflæge ved Vejle sygehus.

Han har været sygehusdirektør på Haderslev Sygehus og sundhedsfaglig direktør i Sønderjyllands amt og Region Syddanmark.

Claus er konsulent i Sundhedsvæsenets Organisation og tidligere bestyrelsesmedlem i Astra Billeddiagnostik A/S.

Desuden er Claus censor ved lægeeksamen ved landets universiteter.