DEXA-scanninger

DEXA-scanning er en meget enkelt og hurtig undersøgelse, som giver et præcist billede af, hvordan kroppen er sammensat. Det giver f.eks. mulighed for at afsløre, om man er ved at udvikle knogleskørhed (osteoporose) eller for præcise målinger af fedt-, muskel- og knogleprocent, som kan være aktuelt i forhold til et vægttabsforløb eller i forbindelse med en sundhedsundersøgelse.

Med vores DEXA-scanner tilbydes:

  • Scanning for knogleskørhed
  • Helkropsscanning
  • DEXA-scanning uden ventetid


Varighed:
15-20 minutter per scanning. 

Krav: Henvisning kræves til undersøgelsen   

Scanning for knogleskørhed

Knogleskørhed (osteoporose) er en sygdom i knoglerne, som til at begynde med ikke har nogen synlige ydre tegn og heller ikke er forbundet med smerter/ubehag. Men den svækker knoglerne indefra pga. afkalkning, som medfører porøse og svage knogler, der kan resultere i lårbensbrud og sammenfald i ryggens hvirvler.

Reduktionen af kalkindholdet i knoglerne er en langvarig proces, hvorfor det giver rigtig god mening allerede 45-55-årsalderen at få en status, idet behandlingsmulighederne er gode hvis det opdages i tide.

Påvises knogleskørhed ved undersøgelsen, planlægges det videre forløb med henvisende læge.

Helkropsscanning

En DEXA-scanning af hele kroppen bidrager med en præcis måling af indholdet af fedt, muskler og knoglemasse.

Mange motionscentre har vægte, der umiddelbart kan det samme, men de er langt fra så præcise. En helkrops DEXA-scanning er særlig relevant, hvis en helbredsundersøgelse har vist, at du skal gennem en livsstilsændring eller et træningsforløb for at komme ned i vægt.

En DEXA-scanning kan være med til at motivere og fastholde dig i din livsstilsændring, da scanningen præcist kan visualisere udviklingen i kroppen i forhold til fedt og muskelmasse.

Vi anbefaler, at man i et forløb med livsstilsændring eller træningsforløb foretager en DEXA-scanning ca. hver 3. måned for at følge udviklingen relativt tæt. Dette aftales i samråd med vores specialist.

DEXA-scanning hos Progardia: