Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige spørgsmål vi modtager. Hvis dit spørgsmål ikke er på listen, bedes du kontakte os eller bruge nogle af de andre kontaktmuligheder.

FAQ indhold

MR-helkropsscanning

Progardia kan tilbyde en tid til MR-helkropsscanning inden for en uge.

Progardia kan give dig svar på scanningen indenfor 1 uge. Du vil blive kontaktet telefonisk af vores speciallæge, som vil give dig svaret på scanningen.

Progardia har tilknyttet speciallæger i radiologi, neurologi og neurokirurgi og almen medicin. Der er desuden tilknyttet radiografer og lægesekretærer.

Progardia anvender et 3T MR-anlæg, som er det optimalt teknisk mulige.

Udstyret anvendes af vores specialuddannede radiografer og radiologer.

MR-scanning

Progardia kan tilbyde en tid til MR-scanning inden for en uge.

Vi afsender svar på din MR-scanning til din henvisende læge indenfor 2-5 dage.

Progardia har tilknyttet speciallæger i radiologi, neurologi, neurokirurgi og almen medicin. Der er desuden tilknyttet radiografer og lægesekretærer.

Ja, vi har en aftale med det offentlige sundhedssystem i forhold til ”Det udvidede frie sygehusvalg”. Er du henvist til en MR-scanning, hvor ventetiden er mere end 4 uger, har du derfor ret til, via den regionale visitation, at blive henvist til os.

Svar på MR af helkrop vil du få telefonisk af speciallæge indenfor 1 uge.
Ved øvrige undersøgelser vil resultatet blive sendt til din henvisende læge, som vil give dig svaret.

Alle svar vil kunne sendes til e-boks.

Progardia foretager multiparametrisk MR-undersøgelse af prostata efter nyeste internationale (og nationale) anbefalinger, for nuværende PI-RADS version 2.1, som også angiver standarder for billedtolkning og kommunikation imellem de involverede læger.

I praksis vil der foregå individuel tilpasning af den MR- scanningsprotokol, som bedst tager højde for scannerens tekniske muligheder i udvalgte tilfælde – f.eks. ved protesehofter.

Mammografi

Man skal regne med ca. ½ time til mammografi og ultralyd. Såfremt der tages biopsi/vævsprøve kan undersøgelsen tage længere tid.

Undgå creme og pudder på brystområdet og i armhulerne på undersøgelsesdagen

Det er muligt at udføre en mammografi selvom du har implantater. Implantaterne tager ingen skade.

Man får svar på både mammografi og ultralyd i forbindelse med undersøgelsen.

Derudover sendes svaret til henvisende læge. Dette tager ca. 1-2 dage.

Såfremt der er behov for vævsprøve, vil dette blive foretaget i forbindelse med undersøgelsen.

Alle der får taget vævsprøver vil blive indkaldt til svar på brystkirurgisk afdeling efterfølgende.

Undgå større fysisk aktivitet og tunge løft det første døgn for at mindske risiko for yderligere blødning. Der kan i løbet af nogle timer komme misfarvning af huden (blå mærker) og være ømhed i området. Dette er normalt og går væk af sig selv.

Du må gerne have en pårørende med. Den pårørende kan ikke være til stede under selve mammografien på grund af anvendelsen af røntgenstråler, men kan deltage i den efterfølgende lægesamtale, såfremt du ønsker dette.

Der er betalingsparkering foran klinikken. Betaling via EasyPark- eller ParkZone Go appen.

Femørens metrostation ligger ca. 100 meter fra klinikken. Gå til højre når du kommer ud fra stationen.