Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige spørgsmål vi modtager. Hvis dit spørgsmål ikke er på listen, bedes du kontakte os eller bruge nogle af de andre kontaktmuligheder.

FAQ indhold

MR af helkrop

Progardia Healthcare kan tilbyde en tid til MR-scanning af helkrop inden for en uge.

Progardia Healthcare kan give svar på MR-scanning inden for 2-5 dage. Du vil blive telefonisk kontaktet af vores speciallæge i almen medicin, som vil give dig svaret på scanningen.

Progardia Healthcare har tilknyttet speciallæger i radiologi, neurologi og neurokirurgi og almen medicin. Der er desuden tilknyttet radiografer og lægesekretærer.

Ja, vi har en aftale med det offentlige sundhedssystem i forhold til ”Det udvidede frie sygehusvalg”. Er du henvist til en MR-scanning, hvor ventetiden er mere end 4 uger, har du derfor ret til, via den regionale visitation, at blive henvist til os.

Progardia Healthcare anvender et 3T MR-anlæg, som er det optimalt teknisk mulige.

Udstyret anvendes af vores specialuddannede radiografer og radiologer.

MR-scanning

Progardia Healthcare kan tilbyde en tid til MR-scanning inden for en uge.

Vi afsender svar på din MR-scanning til din henvisende læge indenfor 2-5 dage.

Progardia Healthcare har tilknyttet speciallæger i radiologi, neurologi, neurokirurgi og almen medicin. Der er desuden tilknyttet radiografer og lægesekretærer.

Ja, vi har en aftale med det offentlige sundhedssystem i forhold til ”Det udvidede frie sygehusvalg”. Er du henvist til en MR-scanning, hvor ventetiden er mere end 4 uger, har du derfor ret til, via den regionale visitation, at blive henvist til os.

Svar på MR af helkrop vil du få telefonisk af vores speciallæge i almen medicin.
Ved øvrige undersøgelser vil resultatet blive sendt til din henvisende læge, som vil give dig svaret.

Alle svar vil kunne sendes til e-boks.

Progardia Healthcare foretager multiparametrisk MR-undersøgelse af prostata efter nyeste internationale (og nationale) anbefalinger, for nuværende PI-RADS version 2.1, som også angiver standarder for billedtolkning og kommunikation imellem de involverede læger.

I praksis vil der foregå individuel tilpasning af den MR- scanningsprotokol, som bedst tager højde for scannerens tekniske muligheder i udvalgte tilfælde – f.eks. ved protesehofter.

Mammografi

Man skal regne med ca. ½ time til mammografi og ultralyd. Såfremt der tages biopsi/vævsprøve kan undersøgelsen tage længere tid.

Undgå creme og pudder på brystområdet og i armhulerne på undersøgelsesdagen

Det er muligt at udføre en mammografi selvom du har implantater. Implantaterne tager ingen skade.

Man får svar på både mammografi og ultralyd i forbindelse med undersøgelsen.

Derudover sendes svaret til henvisende læge. Dette tager ca. 1-2 dage.

Såfremt der er behov for vævsprøve, vil dette blive foretaget i forbindelse med undersøgelsen.

Alle der får taget vævsprøver vil blive indkaldt til svar på brystkirurgisk afdeling efterfølgende.

Undgå større fysisk aktivitet og tunge løft det første døgn for at mindske risiko for yderligere blødning. Der kan i løbet af nogle timer komme misfarvning af huden (blå mærker) og være ømhed i området. Dette er normalt og går væk af sig selv.

Du må gerne have en pårørende med. Den pårørende kan ikke være til stede under selve mammografien på grund af anvendelsen af røntgenstråler, men kan deltage i den efterfølgende lægesamtale, såfremt du ønsker dette.

Der er betalingsparkering foran klinikken. Betaling via EasyPark- eller ParkZone Go appen.

Femørens metrostation ligger ca. 100 meter fra klinikken. Gå til højre når du kommer ud fra stationen.

MR-vejledt fokuseret ultralyd (MRgFUS)

MRgFUS er en forkortelse for ”MR vejledt fokuseret ultralyd). Metoden udnytter, at når uskadelige ultralydsbølger fra 1.024 enkelte ultralydshoveder med stor præcision fokuseres i et enkelt brændpunkt, vil der afsættes tilstrækkelig energi til at opvarme hjerneområdet (få mm i diameter). Energien, der afsættes kan styres meget præcist. Dermed kan opvarmningen af hjerneområdet kontrolleres, så der inden en permanent skade og dermed effekt opnås, kan laves en midlertidig og kortvarig lammelse af området. Dette mindsker risikoen for, at der med behandlingen kommer utilsigtede bivirkninger. Det er således en behandling uden kirurgisk åbning af hud og kranie. Behandlingen foregår uden bedøvelse og med mulighed for beroligende og lidt smertestillende undervejs.

Rundt om i verden anvendes MRgFUS til flere ting, men primært til behandling af rystesyge (essentiel tremor) og Parkinsons sygdom, hvor rystelserne er det dominerende.

Patienter med rystesyge eller Parkinsons sygdom, hvor rystelserne er svære og hvor medicinsk behandling enten ikke har effekt eller hvor behandlingen har svære bivirkninger. Anden behandling som operation med indsættelse elektroder dybt i hjernen skal også overvejes.

Vores neurologer med speciale i bevægeforstyrrelser afgør, om du kan være kandidat til behandlingen. Du skal være meget plaget af dine rystelser, og du skal have prøvet medicinsk behandling.

Behandlingen foregår på Progardia MRgFUS, Teglgårdsparken 118, Middelfart.
I nyindrettede lokaler har vi installeret en MR scanner med tilhørende MRgFUS udstyr. Efter udredning af vores neurologer vil du få en tid til behandling. Før behandlingen fjernes alt hår på hovedet.

Behandlingen indledes med, at du i lokalbedøvelse får spændt en ramme fast på hovedet. På rammen påmonteres en gummimembran, som fyldes med køligt vand. Du vil derefter blive hjulpet over i MR scanneren, og efter nogle indledende planlægningsscanninger påbegyndes behandlingen. Under proceduren passerer ultralydsbølgerne gennem hud og kranie uden behov for kirurgisk indgreb. De 1024 ultralydshoveder i MRgFUS-apparatet fokuserer alle deres energi mod et lille område i hjernens thalamus. Dette medfører en kontrolleret opvarmning – først til en temperatur, der alene kortvarigt lammer området, hvorved effekten trygt kan testes på din rystesyge uden at området ødelægges permanent. Hvis effekten er tilfredsstillende, og der ikke er bivirkninger, øges temperaturen gradvist yderligere så effekten gøres permanent. Derved opnås en vedvarende terapeutisk effekt.

Behandlingsvarighed ca. 2-3 timer.

Som udgangspunkt gør behandlingen ikke ondt. Nogle synes, det er ubehageligt at ligge længe i scanneren. Andre føler smerte i hovedbunden, når der skrues op for MRgFUS apparatet. I begge tilfælde skal du blot sige til. Vi har en speciallæge i bedøvelse og smertelindring til stede, som altid vil prøve at gøre behandlingen så behagelig for dig som muligt.

Nogle oplever mindre bivirkninger som føleforstyrrelser i arme eller ben og svimmelhed. Der er ellers rapporteret meget få risici.

Hos ca. 75% af behandlede patienter var der effekt af behandlingen i mere end 5 år.

Vi har sammensat et team af danske specialister indenfor neurologi, neurokirurgi, neuroradiologi og neuroanæstesi til at udføre behandlingerne. Teamet består af:

Morten Blaabjerg, professor, overlæge, neurolog og specialist i bevægeforstyrrelser

Mathias Bode, overlæge, neurolog og specialist i bevægeforstyrrelser

Niels Sunde, overlæge, neurokirurg og specialist i funktionel neurokirurgi

Christian Bonde Pedersen, overlæge, klinisk lektor, neurokirurg og specialist kraniekirurgi

Frantz Rom Poulsen, professor, overlæge neurokirurg og specialist kraniekirurgi

Nicolai Hatting, overlæge, specialist i neuroanæstesiologi (bedøvelse og smertelindring)

Willy Krone, overlæge, specialist i neuroradiologi

Behandlingsforløbet koster 197.000.

Det koster 6.000 kr. for neurologisk speciallægeundersøgelse, der skal vurdere, om du er kandidat til behandlingen. Beløbet vil blive fratrukket behandlingsprisen ved behandling.