Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige spørgsmål vi modtager. Hvis dit spørgsmål ikke er på listen, bedes du kontakte os eller bruge nogle af de andre kontaktmuligheder.

Progardia Healthcare kan tilbyde en tid til MR-scanning inden for en uge.

Progardia Healthcare kan give svar på MR-scanning inden for 2-5 dage. Ved svar på en biopsi, kan der gives svar indenfor 5-7 dage.

Progardia Healthcare tilbyder aktiv overvågning med PSA-test og MR-scanning i tilfælde af lav risiko prostatakræft. Ved aktiv MR-overvågning vil MR-prisen være 80% af første undersøgelsespris.

Progardia Healthcare har tilknyttet speciallæger i urinvejskirurgi, radiologi og almen medicin. Der er desuden tilknyttet radiografer og lægesekretærer.

Ja, vi har en aftale med det offentlige sundhedssystem i forhold til ”Det udvidede frie sygehusvalg”. Er du henvist til en MR-scanning, hvor ventetiden er mere end 4 uger, har du derfor ret til, via den regionale visitation, at blive henvist til os.

Det er en ambition for Progardia Healthcare at få samarbejdsaftaler med det offentlige også til udredning for prostatakræft. Desuden kan der i et samarbejde være mulighed for at Progardia Healthcare kan tilbyde undervisning i MR-scanning af prostata samt målrettet biopsi.

Ja, der er flere private hospitaler som undersøger for prostatakræft, men det foretages med almindelige prostata biopsier som i det offentlige. Der er for nuværende ingen privathospitaler som har det optimale udstyr som Progardia Healthcare har, herunder en 3 tesla MR skanner.
PSA-niveauet skal anvendes i en senere værdivurdering af screeningsværdien.
Netop fordi vi ikke tager biopsi før en MR-scanning rejser mistanke til prostatacancer, vil der blive udført langt færre biopsier, end der bliver udført i det offentlige sundhedssystem. MR-scanning kan godt rejse mistanke om et område, hvor en efterfølgende biopsi afkræfter diagnosen prostatakræft, så det er ikke muligt helt at udelukke, at der vil blive taget biopsier på raske mænd.

Prostatacancer har en høj forekomst og dødelighed i Danmark og er dermed en oplagt sygdom at indføre screening for. Prostatacancer-diagnostik er traditionelt baseret på PSA-måling og biopsier af prostata, hvilket er forbundet med lav sensitivitet og specificitet. Derfor ville der være mange mænd i et screeningsprogram, der unødigt skulle undergå biopsier – med de gener det giver.

En anden problematik er, at der er en stor forekomst af prostatacancer med lav risiko for udvikling af dødelig prostatacancer. En stor del af patienterne med meget tidlige stadier vil ikke dø af sygdommen og har dermed ingen gavn af at få stillet diagnosen endsige modtage operation eller strålebehandling. Man risikerer at påføre nogle behandlingskomplikationer til mænd, der ikke har alvorlig prostatacancer.

På grund af ovenstående har man i Danmark vurderet at omkostningen for den ”raske” er for stor i forhold til at anbefale screening.

MR-scanning af prostatacancer giver muligheden for dels at undgå ubehag og komplikationer til selve diagnosen, men også muligheden for at monitorere patienter med lav risiko sygdom i stedet for at skride til behandling. Dermed fjerner man mulige komplikationer for de mænd, der ikke er i risiko for at dø af prostatacancer, samtidig med at man får muligheden for at redde de mænd, der viser sig at have aggressiv prostatacancer.

MR-scanning er hermed potentielt metoden hvorpå national screening kan bygges. Økonomi, kapacitet og erfaring med MR vil være afgørende.

Ved svar på MR af prostata vil du få en besøgsaftale hos vores speciallæge i urologi.
Svar på MR af helkrop vil du få telefonisk af vores speciallæge i almen medicin.
Ved øvrige undersøgelser vil resultatet blive sendt til din henvisende læge, som vil give dig svaret.

Alle svar vil kunne sendes til e-boks.

Inden MR-undersøgelsen skal vi kende dit PSA-tal. PSA måles ved en blodprøve, som du kan få foretaget hos Progardia Healthcare.
Du kan også spørge din egen læge, om du kan få den i lægehuset, eller på det lokale sygehus.

Da du under MR-undersøgelsen skal have indsprøjtet kontrastvæske, skal vi derudover vide, om du har fået konstateret en nyresygdom.

Endelig skal du inden en undersøgelse hos Progardia Healthcare udfylde et kontrolskema, som du får tilsendt i din e-boks. Spørgsmålene i kontrolskemaet skal sikre, at der ikke er noget til hinder for, at du bliver MR-scannet.

Hvis undersøgelserne viser at der er tale om prostatakræft, vil din læge også få besked jævnfør din accept i spørgeskemaet.

Prostatakræft findes i forskellige grader og visse typer kræver muligvis aldrig behandling. Andre typer vil på et senere tidspunkt udvikle sig og kræve behandling, mens den sidste gruppe vil kræve behandling med det samme.

Hvis vi finder en behandlingskrævende prostatakræft, vil du blive henvist til behandling på et offentligt sygehus. Progardia Healthcare samarbejder også med privathospital (for eksempel Martini Klinik i Hamburg), som vi også kan henvise til efter dit ønske.

Er der tale om en mere fredelig form for prostatakræft, kan vi tilbyde et kontrolprogram med opfølgning i form af PSA-tests og MR-scanning, eller du kan henvises til et kontrolprogram på et offentligt sygehus.

Progardia Healthcare anvender 3T MR-anlæg samt ultralydsanlæg B&K 5000.

Begge systemer er det optimalt teknisk mulige.

Udstyret anvendes af vores specialuddannede radiografer, radiologer og urologer.

Progardia Healthcare foretager multiparametrisk MR-undersøgelse af prostata efter nyeste internationale (og nationale) anbefalinger, for nuværende PI-RADS version 2.1, som også angiver standarder for billedtolkning og kommunikation imellem de involverede læger.

I praksis vil der foregå individuel tilpasning af den MR- scanningsprotokol, som bedst tager højde for scannerens tekniske muligheder i udvalgte tilfælde – f.eks. ved protesehofter.

På Progardia Healthcare foretages målrettet biopsi ud fra MR-scanningsbillederne. Kun mænd med mistanke om prostatakræft bedømt på MR-scanningen vil have behov for at få foretaget en biopsi.

Vi foretager prostatabiopsi sterilt gennem mellemkødet for at undgå risiko for infektion.

MR-billederne overføres til ultralydsudstyret for at sikre at området biopteres præcist.

Udredning for prostatakræft ved hjælp af MR-scanning og efterfølgende målrettet biopsi er vist i lodtrækningsforsøg, at være mere præcis og samtidig mere skånsom end prostatabiopsier alene. Dette har gjort metoden til den anbefalede udredningsform for prostatakræft i danske og europæiske retningslinjer på området.

På Progardia Healthcare anvendes det nyeste udstyr inden for MR-scannere og ultralydsscannere til undersøgelse for prostatakræft. Scanningsbillederne beskrives af radiologer med stor erfaring fra bl.a. universitetshospitalerne til at tolke MR-scanninger af prostata. Biopsier foretages af urinvejskirurger med erfaringer i målrettet biopsi af prostata ud fra MR-scanningsbilleder.